Slider

Cenník

platný od 1.4.2024

Položka

cena bez DPH

Cena s DPH

Vodomerná šachta

180,- €

216,- €

Šachta na studne

290,- €

348,- €

Ceny na ostatné výrobky a atypické výrobky sú na vyžiadanie priamo v spoločnosti alebo cez tel.: +421 905 649 993