Slider

Vodomerné a prečerpávacie šachty

VODOMERNÉ ŠACHTY    CENA bez DPH 180,- €    

Rozmery:  Priemer 1m, celková výška 1,5m

Vodomerné šachty sú vyrábané z nerecyklovaného polypropylénu bielej barby. Po zváraní zaručujeme vodotesnosť. Majú dlhú životnosť a nízku hmotnosť. Tieto šachty nie je nutné obetónovať a manipulácia s nimi je jednoduchá. V základnom prevedení je VS vybavená s krytom štandard, stupačkami a otvormi s vtokovými tesneniami DN 32 pre prepojenie vodomerného potrubia. Výkop stavebnej jamy by mal byť o 4 cm väčší ako priemer nádrže. Po zakopaní VS sa dá hrdlo navýšiť podľa výšky terénnych úprav. Na obsypanie je možné použiť triedenú zeminu zbavenú ostrých kameňov alebo riečny štrk frakcie 4 – 8 mm. Obsypanie je nutné vykonávať ručne, obsyp sa zhutňuje po 30 cm vrstvách. V prípade výskytu vysokej spodnej vody je vhodné vodomernú šachtu obetónovať suchým betónom. V prípade výskytu veľmi vysokej spodnej vody sa dáva 10 cm betónová vrstva do vnútra šachty, aby ju spodná voda nevytlačila. Neštandardne dodávame aj uzamykateľný kryt. VS sa vyrábajú v rôznych veľkostiach. Štandardne sa VS vyrábajú s priemerom 1000 mm na vodomerný set. Rozmery VS závisia od požiadaviek zákazníkov a požiadaviek vodárenských spoločností. Po dodávke VS dostane zákazník certifikát vodotesnosti.