Slider

Zberná nádoba NAUTILUS

NAUTILUS

Plastová nádrž NAUTILUS je vodotesná ležatá nádrž. Vyrába sa zváraním polypropylénových dosiek. Nádrž tvorí ležatý valec s vypuklými čelnými stenami. Vstupný otvor je uzavretý plastovým UV stabilizovaným poklopom, ktorý je pochôdzny a nepojazdný. Nádrž je vystužená výstuhami z nehrdzavejúcej ocele. Výhodou je nízka hmotnosť, dlhá životnosť a jednoduchá manipulácia. Plastová nádrž typu NAUTILUS je vhodná aj do spodnej vody.


VYUŽITIE NÁDRŽE NAUTILUS:
● žumpa
● požiarna nádrž
● zberná nádoba na dažďovú vodu

Plastová nádrž NAUTILUS je určená k inštalácii pod úroveň terénu do pripraveného výkopu.
Na dno výkopu sa urobí zhutnený štrkopieskový podsyp štrkom frakcie 4/8 mm, hrúbky 10 cm. Po
napojení je potrubie nutné zaistiť v správnej polohe tak, aby nedošlo pri následnom obsype a sadaní zásypu k vylomeniu hrdla z plášťa nádrže. V prípade výskytu spodnej vody je nutné
pretiahnuť kotviacimi prvkami dna nádrže armovací drôt. Následne sa môžu betónovať kotviace
pätky. Plášť nádrže je určený k obsypu štrkom frakcie 4/8 mm alebo prehodenou triedenou
zeminou z výkopu. Obsyp nádrže prebieha pri súčasnom plnení nádrže vodou, pričom úroveň
hladiny vody musí byť vždy o 20 cm vyššia než úroveň obsypu.

IMG_4467