Slider

ČISTIARNE ODPADOVÝCH VÔD ● ZBERNÉ NÁDOBY, NÁDRŽE, ŽUMPY ● VODOMERNÉ A PREČERPÁVACIE ŠACHTY ● BAZÉNY ● ODLUČOVAČE TUKOV ● POŽIARNE NÁDRŽE

Hlavným profilom našej spoločnosti WFL – Mont s.r.o., sídliacej v obci Čenkovce sú nasledovné činnosti:  

  Výroba a montáž plastových zberných nádob, žúmp

◆  Predaj, montáž a servis čistiarní odpadových vôd – ČOV 

◆  Výroba a montáž vodomerných a prečerpávacích šácht (Cena: 180,- € bez DPH)

◆  Výroba a montáž odlučovačov tukov

 ◆  Výroba a montáž bazénov 

◆ Výroba požiarnych nádrží

Na vývobu sa používajú polypropylénové dosky. Materiál je odolný voči kyselinám, zásadám a väčšine rozpúšťadiel. Nádrže majú dlhú životnosť, nízku hmotnosť a minimálne nároky na údržbu.

Každý náš výrobok je podložený certifikátom vodotesnosti STN EN 12566-3. Certifikát vydávame pri odovzdaní našich produktov.